Misyon&Vizyon

MİSYON

Müşteri ihtiyaçları çerçevesinde, sahip olduğumuz teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak beklentileri optimum düzeyde karşılayacak üretimi gerçekleştirmek, adı kalite ile birlikte anılmakta olan firmamızı bu anlamda rakipsiz kılmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte hizmetlerimizde ilgili yasal mevzuat şartlarını taahhüt ederek dinamik bir kurumsal yapı içerisinde ve tüm çalışanlarımızın katkısıyla pazar payımızı arttırmak, ulaşılan noktalarda hedef büyüterek sürekli iyileştirmeyi sağlamak, tüm personele kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini arttırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek, tüm üretim faaliyetlerini istenen zamanda ve minimum hata ile gerçekleştirmek.

VİZYON

Bu gelişmeler ışığında “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ” zamanında üretim ve teslim, uygun fiyat ve güvenilir kalite ile sağlayarak pazar payımızı arttırmak temel politikamızdır ülke tarımımın kalkınmasına katkıda bulunmak ve daima kaliteli ekonomik ürünleri pazara sunmaktır.

Modern tarımın gerektirdiği,Ülke nüfusumuzun arttığı bilinen bir gerçektir. Bu doğrultuda hedeflerimiz ; birim alandan daha fazla ürün alarak ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamaktır.

Menü